OOST-SOUBURG – Een dagboek maakt inzichtelijk hoe de oorlog doorwerkte in het dagelijks leven van mensen.
Heeft u misschien nog een dagboek in uw bezit van een dierbare, dat u beschikbaar zou willen stellen, laat het ons dan weten. Door het openbaar te maken helpt u mee de geschiedenis van de oorlog in al haar facetten vast te leggen voor het nageslacht. Het dagboek kunt u in bruikleen gegeven of als gift schenken aan het Bevrijdingsmuseum. U houdt de regie over wat er wel of niet gepubliceerd mag worden.