Zondag 3 september 1944

Britse troepen veroveren Brussel. In de meeste plaatsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen is de Duitse grensbewaking vertrokken. Veel NSB-leden verlaten Oost-Zeeuws-Vlaanderen; onder hen de burgemeesters van Terneuzen, Zaamslag en Axel. Voor de NSB-ers worden speciaal drie PSD-boten afgehuurd, om hen over de Westerschelde te zetten.

Op Walcheren vaardigt de Duitse bezetter een evacuatiebevel uit: alle inwoners van Vlissingen, Souburg, Koudekerke en Ritthem moeten evacueren naar Middelburg, 4000 inwoners van Middelburg moeten naar elders vertrekken om ruimte te maken voor hen. De order wordt niet opgevolgd.

Een inwoonster van Aardenburg schrijft in haar dagboek: ‘Aardenburg, de laatste plaats van Nederland die in Duitse handen kwam – Aardenburg, de eerste plaats, die gezuiverd zal zijn!!!!!!’

 

Dagboekfragment 3 september 1944

In het Bevrijdingsmuseum Zeeland ligt een aantal dagboeken ter inzage. Elke dag publiceren wij een passage uit een van die dagboeken. Vandaag uit het dagboek van Pierre Kleijberg (Vlissingen).

Overdag kwamen er nogal wat alleen vliegende jagers voorbij, waarop dan geschoten werd met de mitrailleurafweer. Grote afweer hier in de onmiddellijke omgeving niet gezien. Later op de dag kwamen er heel veel grote bommenwerpers voorbij. Zij vlogen niet in “Kampfverband” maar elk afzonderlijk, met onderlinge zijwaartse en achterwaartse afstanden van 400 á 500 m. Alle richting Z.O. ’s Avonds berichten van het stadhuis: besloten tot evacuatie. Allen, vooral de vrouwen: niet gaan. Brussel etc. were all in hands of the Allied troops. Zo dus voor ons is de vrijmaking binnen enige dagen te verwachten. We gaan dus niet.