Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Stichting Omroep Zeeland, gevestigd te Oost-Souburg aan de Kanaalstraat 64 (hierna Omroep Zeeland) is de regionale Omroep van de provincie Zeeland. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Omroep Zeeland.

Bij het gebruik van de diensten van Omroep Zeeland kan door Omroep Zeeland en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en websites worden verzameld. Denk hierbij aan gegevens die u ons verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het inzenden van foto’s of tips voor de redactie, prijsvragen en de gegevens die wij verzamelen bij het gebruik van onze (mobiele) website.

Omroep Zeeland houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven hoe wij omgaan met uw gegevens, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen, voor welke doeleinden we deze (kunnen) gebruiken en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. Daarnaast kunt u hier lezen hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u deze kunt laten wijzigen of verwijderen.

Contact

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw gegevens dan kunt u die stellen via dit formulier. Wilt u liever per post contact opnemen, klik dan hier voor onze adres gegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Indien u onze website bezoekt, u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, nieuws aanlevert aan onze redactie of anderszins gebruik maakt van onze diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Omroep Zeeland.

Omroep Zeeland verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Gebruik van onze (mobiele) website en app
  Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van onze (mobiele) website en app, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die bij u zijn vertoond en de advertenties waar u op hebt geklikt.
 • Aanmelden van e-mail nieuwsbrief
  De informatie die u ons verstrekt via het aanmeldformulier wordt opgeslagen, zoals uw e-mailadres, uw naam en de door u opgegeven interesses.
 • Aanmelden voor ons Panel
  De informatie die u ons verstrekt via het formulier wordt opgeslagen, zoals uw e-mailadres, uw naam en opleidingsniveau.
 • Informatie naar aanleiding van contact
  Indien u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt kunnen uw naam en contactgegevens worden opgeslagen.
 • Sollicitaties
  Indien u bij ons solliciteert en u uw CV en motivatie doorstuurt, worden deze in het geval we u niet aannemen binnen een maand na afronding van de procedure uit onze systemen verwijderd, tenzij anders overeengekomen.
 • Contactgegevens adverteerders
  Indien u bij Omroep Zeeland adverteert of heeft aangegeven interesse te hebben om bij ons te adverteren, worden uw contact gegevens opgeslagen.
 • Nieuwsgaring en verwerking
  Voor het uitoefenen van onze journalistieke taak slaan wij contactgegevens op van onze journalistieke bronnen bij het garen en verwerken van het nieuws.

Doeleinden en grondslag verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Verbeteren van onze producten en diensten
 2. Versturen van nieuwsbrief
 3. Inventariseren van de mening van onze kijkers en luisteraars
 4. Inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk maken
 5. Het tonen van gerichte advertenties
 6. Relatiemanagement met adverteerders
 7. Maken van online artikelen, radio-uitzendingen of televisie-uitzendingen
  (uitoefening van journalistieke taak)
 8. Te voldoen aan de op Omroep Zeeland van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De grondslag achter het verzamelen van de meeste van deze gegevens is uw toestemming die u geeft via bijvoorbeeld de cookie melding of het inschrijven op de nieuwsbrief. Daarnaast slaan wij ook contactgegevens van onze bronnen op voor het gerechtvaardigd belang: onze journalistieke taak.

 

Cookies

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverlening in. Dit zijn verwerkers en geen ontvangers.  Wij werken bijvoorbeeld samen met Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief en we maken gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden voor het gebruik van onze websites.

Omroep Zeeland verstrekt alleen gegevens aan derden indien we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

 

Kinderen jonger dan 16 jaar

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Beveiliging

Omroep Zeeland zorgt voor een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Dit zijn zowel technische- als organisatorische maatregelen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Uitzondering hierop is de verwerking die wij doen voor onze journalistieke taak waarvoor in de AVG een uitzondering is opgenomen.

 

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring op eventuele aanpassing.

Deze versie is van 15 juni 2018