Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden algemeen

De website www.deslagomdeschelde.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel het gevolg is van fouten. Geciteerde meningen zijn niet per se die van de redactie. Dit geldt uiteraard óók voor bijdragen die door gebruikers op www.deslagomdeschelde.nl worden achtergelaten en voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt.

Alle informatie op deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is. Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC zijn niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) www.deslagomdeschelde.nl.

Rechten

Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC kunnen besluiten (delen van) bijdragen, foto’s en video’s van gebruikers van onze website te gebruiken in andere media, waaronder andere sites, radio, televisie en printmedia. Door zo’n bijdrage te leveren die (via bijvoorbeeld een reageerplatform) op de site gepubliceerd wordt, stemmen bezoekers hiermee in. Voor het gebruik van dit materiaal in de diverse media van Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC kan de inzender geen vergoeding claimen.

Disclaimer inzake aansprakelijkheid

Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke hack-poging dan ook, die kan leiden tot het openbaar worden van de database met de persoonsgegevens van de gebruikers van www.deslagomdeschelde.nl.

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC hebben hun best gedaan om de rechthebbenden van het op de site getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Heeft u klachten of bezwaren in verband met auteursrecht, portretrecht, andere rechten, persoonsgegevens of privacy of denkt u de rechtmatige eigenaar te zijn van beeldmateriaal op www.deslagomdeschelde.nl, dan kunt u contact met ons opnemen via redactie@deslagomdeschelde.nl.

Voorwaarden hergebruik van video en audio op deze site

Alle informatie op de website van Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland, de PZC en de informatieverschaffers.

De bezoeker mag de informatie op www.deslagomdeschelde.nl vrij hergebruiken, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met redactie@deslagomdeschelde.nl.

De gebruiker van www.deslagomdeschelde.nl is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Klachtenregeling

Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC laten weten. Bij een gegronde klacht zullen Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Stuur uw klachten naar
redactie@deslagomdeschelde.nl
of naar
De Slag om de Schelde
p/a
Postbus 1090
4388 ZH Oost-Souburg.
Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

Opsturen van foto’s voor de website

Na registratie koppelen Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC het internetadres van de maker aan een geplaatste foto, alleen zichtbaar voor de webmaster. Op deze manier kunnen Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC foto’s verwijderen die niet passend zijn en bovendien de makers van die foto’s tijdelijk schorsen of helemaal verwijderen.

Lees aandachtig

Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC verzoeken u de volgende tekst aandachtig te lezen:
1. U plaatst geen materiaal op www.deslagomdeschelde.nl waarvan de inhoud onjuist is. Het materiaal dat u plaatst, zal niet bedreigend, lasterlijk, hatelijk, pesterig, aanstootgevend of seksueel getint zijn, het zal niet oproepen tot geweld en zal de privacy van personen niet schaden. Het materiaal zal geen enkele van toepassing zijnde wet overtreden.
2. Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC slaan de informatie die u op de site invoert of uploadt op in een database en slaat “cookies” op op uw computer om uw aanmeldgegevens te bewaren. Eenmalig wordt de gebruiker om toestemming voor het plaatsen van cookies gevraagd.
3. Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC zullen uiterst vertrouwelijk omgaan met de gegevens die zij via de website verkrijgt.
4. Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC hebben altijd het recht geplaatste foto’s te verwijderen.
5. U behoudt het auteursrecht van uw bijdrage. U geeft Bevrijdingsmuseum Zeeland, Omroep Zeeland en de PZC het onbeperkt recht om (delen van) uw foto(‘s) op www.deslagomdeschelde.nl te publiceren in andere media, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia.

Bezoekers van www.deslagomdeschelde.nl mogen de informatie op de site vrij hergebruiken, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op via redactie@deslagomdeschelde.nl.