De Canadese troepen beginnen op 13 september aan de aanval op het Leopoldkanaal. Een strategisch belangrijk punt, net over de Zeeuws-Vlaamse grens. Historicus Hans Sakkers vertelt over de zware strijd waar de eerste stap werd gezet naar de bevrijding van Zeeland.