De dagen na het bombardement van Biggekerke (17 september 1944) zijn zwaar voor het dorp. De 45 doden moeten begraven worden. Mevrouw Corbijn ging iedere dag te voet naar de begrafenissen.