Op 1 oktober 1944 waren sommige delen van Zeeland al bevrijd maar nog lang niet alles. Zuid-Beveland verwachtte ieder moment de Canadezen te zien maar dat zou nog een tijd duren. De opmars vanaf Antwerpen duurde langer dan vooraf verwacht. Hoe dat traject verliep hoort u in een mini college van militair historicus Tobias van Gent.