Bommen op Oostburg

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september 1944 worden er luchtaanvallen op Oostburg uitgevoerd. Twee burgers en elf Wehrmachtsoldaten komen om. De meeste aanvallen zijn ...

Lees meer

Water naast de Kreekrakdam

Vandaag beginnen de Duitsers met het onder water zetten van de polders ter weerszijden van de Kreekrakdam: de Bathpolders, de Kreekrakpolder, de Völckerpolder, de Reigersbergsche-polder ...

Lees meer

Vliegtuigcrashes in Zeeland

De geallieerde luchtmacht heerst deze dagen. Er worden grootscheepse luchtlandingen uitgevoerd, er worden Duitse steden gebombardeerd, er worden Duitse stellingen aan de kust aangevallen. Hoewel ...

Lees meer

We lagen met zijn allen in de gang

De Duitse kustverdediging van Walcheren blijft doelwit van geallieerde bommenwerpers. Op zaterdag 23 september wordt de zware kustbatterij bij Domburg door 49 vliegtuigen bestookt. Marineattaché ...

Lees meer

Antwerpen wordt steeds belangrijker

Oost-Zeeuws-Vlaanderen is voor de geallieerden een belangrijke mijlpaal. Van daaruit kunnen West-Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland (Kreekrakdam) worden bedreigd. Het is alsof de mouwen worden opgestroopt. In ...

Lees meer