Video

Van de Slag om de Schelde van … tot … 1944 is behoorlijk wat video-materiaal beschikbaar. Veel van die beelden zijn te zien op deze pagina.

Canadezen veroveren Hoofdplaat

Canadezen veroveren Hoofdplaat

Als de Duitsers van de eerste schrik bekomen zijn, besluiten ze het Canadese bruggenhoofd bij Hoofdplaat stevig aan te pakken. Het luchtdoelgeschut in Vlissingen en de kustbatterijen bij Vlissingen en Breskens nemen de op de kust gelande Canadezen de hele dag onder...

Buffaloes landen bij Hoofdplaat

Buffaloes landen bij Hoofdplaat

In de nacht van zondag 8 op maandag 9 oktober varen 96 Buffaloes - amfibievoertuigen die elk 24 manschappen kunnen meenemen - vanuit de haven van Terneuzen de Westerschelde op. Doel is de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen, om op die manier de Duitse bezetters een tweede...

Bruggenhoofden aan het Leopoldkanaal houden stand

Bruggenhoofden aan het Leopoldkanaal houden stand

De gevechten bij het Leopoldkanaal gaan in alle hevigheid door. De Duitse legerleiding moet vandaag, 8 oktober, constateren: ,,Angriff zur Bereinigung Brückenkopf 1 km ostw. Stroobrug gegen zähen Feindwiderstand liegen geblieben.’’ Met andere woorden: het lukt de...

Bommen op de dijken bij Vlissingen

Bommen op de dijken bij Vlissingen

Terwijl de Canadezen proberen hun bruggenhoofden aan de noordkant van het Leopoldkanaal te vergroten en te versterken, is deze zevende oktober ook Walcheren weer doelwit van geallieerde operaties. Het kapot bombarderen van de dijk bij Westkapelle leverde voor de...

Dijken bouwen

Dijken bouwen

Tijdens de Slag om de Schelde werd een groot deel van Walcheren onder water gezet. De Duitsers wilden dat voorkomen en riepen alle mannen op om dijken te komen bouwen om het water tegen te houden. Mart van Duijvenvoorde blikt terug naar 6 oktober 1944 en de bevrijding...

De hel is begonnen

De hel is begonnen

Bij het Leopoldkanaal staan de Canadezen gereed om de definitieve aanval op West-Zeeuws-Vlaanderen in te zetten. Hoewel de daadwerkelijke militaire acties pas op de zesde oktober beginnen, wordt de avond van de vijfde oktober via de Engelse radio al bekend gemaakt,...

Vrijwilligers gevraagd om dijken op te werpen

Vrijwilligers gevraagd om dijken op te werpen

Na het bombardement op de dijk van Westkapelle, een dag eerder, stroomt zeewater het eiland Walcheren binnen. Op woensdag de vierde oktober laat de burgemeester een bekendmaking aanplakken, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het noordwestelijk deel van Walcheren aan...

Bommen op Westkapelle

Bommen op Westkapelle

Het is circa 13.00 uur. Vanuit zee verschijnen er enkele geallieerde vliegtuigen boven de Westkappelse dijk. Ze werpen lichtmarkeringen uit, die er voor de mensen op de grond uitzien als kerstbomen. Even later arriveert een eerste groep van dertig...

Verlaat de eilanden!

Verlaat de eilanden!

Twee geallieerde vliegtuigen werpen strooibiljetten boven Walcheren uit. Er staat een WAARSCHUWING op voor 'Bewoners van de Eilanden in de Monding van de Rivier de Schelde'. Afzender: Hoofdkwartier van den Opperbevelhebber van het Geallieerde Expeditieleger'. Verder...

De dijk bij Westkapelle mag gebombardeerd worden

De dijk bij Westkapelle mag gebombardeerd worden

Opperbevelhebber Dwight D. Eisenhower van de geallieerde strijdkrachten geeft vandaag, zondag  1 oktober 1944, toestemming voor het bombarderen van de dijk bij Westkapelle. Voor het zover is zullen er eerst pamfletten worden uitgeworpen, die de inwoners opgeroepen...

Bommen op Oostburg

Bommen op Oostburg

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september 1944 worden er luchtaanvallen op Oostburg uitgevoerd. Twee burgers en elf Wehrmachtsoldaten komen om. De meeste aanvallen zijn gericht op de Duitse geschutsopstellingen buiten de bebouwde kom. Generaal Simonds meldt aan het...

Heldhaftige zwemtocht volbracht

Heldhaftige zwemtocht volbracht

De 19-jarige Peter de Winde is leider van de PAN-verzetsgroep in West-Zeeuws-Vlaanderen. Op woensdag 27 september 1944, gaat hij met een rubberbootje van een Canadese piloot de Westerschelde op, een kilometer ten oosten van Hoofdplaat. Zo wil hij naar het al bevrijde...

Wat hebben we een angst voor onze bevrijders

Wat hebben we een angst voor onze bevrijders

In Aardenburg zijn inwoners de wanhoop nabij na de nachtenlange beschietingen. Er is veel onbegrip, blijkt uit dagboekfragmenten: ,,We beginnen te merken dat [de Canadese] taktiek is om uit tientallen kanonnen te schieten om zo de Duitsers te verdrijven. We kunnen dit...

Stop de zinloze beschietingen

Stop de zinloze beschietingen

Aardenburg ligt al nachtenlang onder vuur. De plaatselijke Orde Dienst (OD) stuurt een koerier naar de Canadezen om te vragen, of ze met hun ‘zinloze’ beschietingen willen ophouden. Het is niet duidelijk of de missie slaagt. Via de OD-zender probeert men door te...

Water naast de Kreekrakdam

Water naast de Kreekrakdam

Vandaag beginnen de Duitsers met het onder water zetten van de polders ter weerszijden van de Kreekrakdam: de Bathpolders, de Kreekrakpolder, de Völckerpolder, de Reigersbergsche-polder – in totaal 685 hectare. Op de dam en op de wegen in de directe omgeving worden...

Vliegtuigcrashes in Zeeland

Vliegtuigcrashes in Zeeland

De geallieerde luchtmacht heerst deze dagen. Er worden grootscheepse luchtlandingen uitgevoerd, er worden Duitse steden gebombardeerd, er worden Duitse stellingen aan de kust aangevallen. Hoewel Duitsland in de lucht nauwelijks tegenstand kan bieden, beschikken de...

We lagen met zijn allen in de gang

We lagen met zijn allen in de gang

De Duitse kustverdediging van Walcheren blijft doelwit van geallieerde bommenwerpers. Op zaterdag 23 september wordt de zware kustbatterij bij Domburg door 49 vliegtuigen bestookt. Marineattaché Moolenburgh spreekt in zijn rapportage aan de Nederlandse regering in...

Antwerpen wordt steeds belangrijker

Antwerpen wordt steeds belangrijker

Oost-Zeeuws-Vlaanderen is voor de geallieerden een belangrijke mijlpaal. Van daaruit kunnen West-Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland (Kreekrakdam) worden bedreigd. Het is alsof de mouwen worden opgestroopt. In de militaire hoofdkwartieren wordt diep nagedacht....